Články a další texty


Ochrana nenarozeného života

Ludmila Lázničková: Naděje mateřství a etická praxe v gynekologii

Zpráva o 12. výročním shromáždění Papežské akademie Pro vita

Zpráva o 10. výročním shromáždění Papežské akademie Pro vita

Přednáškový a diskusní večer věnovaný bioetickým problémům klonování (21. února 2005)

Svatořečená Gianna Berettová-Mollová

Prohlášení FIAMC k publikovaným úspěšným pokusům o klonování lidských embryí

Disputace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Interrupce z pohledu lékaře (11. listopadu 2003)

Situace s požadavkem provádění potratů k atestaci z gynekologie

Deklarace Papežské Akademie O přípravě a používání lidských embryonálních kmenových buněk

Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicímy

Radio Proglas: Právo na život a potratové zákonodárství

Z encykliky Evangelium vitae


Eutanázie a paliativní péče

Vegetativní stav
(Nové vědecké poznatky, vyjasnění pojmů, odborná a etická pravidla pro péči o nemocné. Pokyny vypracované Papežskou akademií Pro vita a Světovou federací asociací katolických lékařů – anglicky)

Moderní umírání a smrt (článek Dagmar Pohunkové pro Perspektivy)

Prohlášení – stanovisko Evropské sítě nemocničních kaplanů k paliativní péči

V Lisabonu o paliativní péči a duchovním doprovázení nemocných (MUDr. Mgr. Marie Opatrná)

Život, péče o zdraví a důstojnost lidské bytosti
(Společné prohlášení křesťanských lékařů různých denominací, shromážděných v Barceloně na XXII. kongresu FIAMC)

Prohlášení církví a náboženských společností v ČR k problematice eutanazie a doprovázení umírajících

O euthanasii ve Štrasburku

Prohlášení katolických lékařů k otázce legalizace euthanasie
(před jejím projednáváním v Parlamentním shromáždění Rady Evropy v dubnu 2005 – anglicky)

FIAMC vyzývá k apelům na úřady a episkopát USA za záchranu života Terri Schiavové

Jednání Rady Evropy o legalizaci eutanasie

Jednání o Euthanasii – Emausy (12. listopadu 2003, příspěvek doc. Hacha)

J. Bonelli: Současnost a budoucnost paliativní medicíny (článek ve Scripta Bioetica 3/2002)

Ochrana lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících
(doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy 1418 1999 1)

Pastorační asistentka ve Všeobecné fakultní nemocnici Univerzity Karlovy (MUDr. Mgr. Marie Opatrná)

Zařízení provozovaná Českou katolickou charitou


Ostatní texty

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb

O globalizaci, chudobě a poslání katolických lékařů (22. kongres FIAMC)

Lékařská etika a práva pacientů (přednáška, Dagmar Pohunková)

Joseph Ratzinger: Evropa v krizi kultur (poslední kardinálská přednáška Benedikta XVI. – výběr)

Zpráva o 8. konferenci regionálních etických komisí zemí Evropského společenství COMETH

Zpráva o 11. konferenci Papežské akademie Pro vita (21. – 23. února 2005)

Röser, Johannes: Einstein hat Folgen - Jenseits des Kinderglaubens: Gott, die Flut und der Kosmos
(separát převzatý se svolením redakce z časopisu Christ in der Gegenwart)

Světový kongres katolických lékařů Řím, červenec 2000: E. Schockenhoff: Současné ohrožení lidských práv

Dopisy Dr. Drlíka z Afriky: první dopis, druhý dopis, třetí dopis, čtvrtý dopis, pátý dopis, šestý dopis a sedmý dopis

Adventní promluva P. ThDr. Jiřího Skoblíka pro KKL Praha

Dopis kancléře patriarchy Jeruzaléma k událostem v USA